วิธีรักษาที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

จะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้สุขภาพของเรา ดีหรือไม่

โรคเรื้อรังเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม และข้อมูลจากพฤติกรรม(Patient-generated data) ทั้งหมดเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ใช่โรงพยาบาล เมื่อขาดข้อมูลอย่างรอบด้าน การแพทย์จึงทำได้แค่รักษา ไม่ใช่ป้องกัน การบันทึกและติดตามผลอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันโรคแทรกซ้อน

ข้อมูลจากพฤติกรรมจะช่วยให้การแพทย์เข้าใจและมองเห็นวิธีการรักษาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

Customdiet plan for personalized care management designed by dietitian
01
ข้อมูลอาหารและการกิน

แผนการรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ระดับความดันโลหิต และระดับคอเรสเตอรอลในเลือดได้ดี โดยนักกำหนดอาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพจะช่วยแปรผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ปรับเปลี่ยนแผนและทำความเข้าใจข้อจำกัดของคุณ​ได้อย่างเหมาะสม

02
ข้อมูลผลเลือดและค่าระดับต่างๆ

จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดปกติ ความรู้สึกเหนื่อย คลื่นไส้ ปวดท้อง และหายใจลำบาก มีผลมาจากยาหรือเป็นภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนในเบาหวาน ทีมสหวิชาชีพจะได้รับการแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลงของค่าเหล่านี้ในทันที พร้อมเข้าช่วยเหลือคุณได้อย่างรวดเร็ว

Remote monitoring and tracking for personalized care management designed by medical team
Custom exercise plan for personalized care management designed by health professional
03
ข้อมูลการออกกำลังกายและแผนกิจกรรม

ข้อห้ามและข้อจำกัดในการออกกำลังกายของผู้ป่วยจะแตกต่างกันไปตามอายุ และความรุนแรงหรือความซับซ้อนของโรค การได้รับคำปรึกษาจากทีมสหวิชาชีพอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้คุณได้รับแนวทางในการดูแลตัวเอง พร้อมแรงกระตุ้นและผลักดันให้คุณถึงจุดหมาย

04
ข้อมูลการกินยาและความต่อเนื่อง

การหยุดยาจากความรู้สึกส่วนตัว แม้ว่าร่างกายแข็งแรงและมีค่าระดับต่างๆ อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายแล้วก็ตาม มีอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะในโรคความดันโลหิตสูงที่อาจส่งผลให้เส้นเลือดในสมองแตกได้ การติดตามผลการใช้ยาจะช่วยให้เข้าใจข้อจำกัดในชีวิตประจำวันของคุณ เพื่อปรับยาให้เหมาะสมอยู่เสมอ

online pharmacy and pharmacist consultation service

เริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

สร้างพฤติกรรมใหม่เพื่อสุขภาพใหม่ไปพร้อมกับชุมชนเพื่อการดูแลโรคเรื้อรังที่เชื่อมต่อข้อมูลกับโรงพยาบาล

iOS application downloadAndroid application download